MEDLEMSVILKÅR

Generelle regler

 1. Medlemmene skal benytte egne innesko på treningssenteret og uteskoene skal ikke brukes innenfor markerte områder.
      Bruk skohyllen ved inngangen!
 2. Barn har ikke adgang til treningssenteret grunnet sikkerhet, men kan sitte i hvilegruppen.
 3. Bruk håndkle når du trener på matter, styrke- og apparater. Vask alltid apparatene etter bruk!
 4. Aldersgrense på treningssenteret er 16 år.
 5. Mat kan nytes ved sittegruppen, men ikke i garderoben eller i treningsområdet.
 6. Forebygg tyveri ved å ikke ta med verdisaker på trening eller benytt låseskapene.
 7. Det er ikke tillat å ta bilder/filme andre medlemmer på senteret uten samtykke.
 8. Rydd alltid på plass utstyret etter bruk!
 9. Ikke opphold mange apparater på en gang, la andre få slippe til!
 10. Det er ikke lov til å snakke i telefon i treningsområdet.
 11. Mobbing, slåssing og diskriminering er ikke tillatt og kan føre til utestengelse fra treningssenteret.
 12. Bruk av narkotiske stoffer eller dopingmidler vil føre til automatisk utestengelse og anmeldelse fra senteret.

Medlemsvilkår

Medlemskap

 • Ved oppsigelse må dette sies opp før den første i måneden. Medlemskapet vil uansett vare ut måneden da man betaler for fulle måneder.
 • Ved oppsigelse er det i utgangspunktet ikke mulig å si opp før bindningstiden er gjennomført. Bindningstiden kan betales ut med en gang om man ønsker det.
 • «Frysing» av kortet i bindningstiden kan gjøres i spesielle tilfeller. Minimumskravet er en måned og makstid er seks måneder. Dette vil utsette bindningstiden med de månedene som abonnementet er fryst. Det koster ingenting ekstra å fryse medlemskapet.
 • Innbetaling vil bli sendt ut den første i hver mnd. (forfallsdato den -15 hver mnd.)
 • Ved unnlatelse av innbetaling vil kortet stenges og man vil bli nektet adgang frem til bindingstiden er betalt ned.
 • Har man utestående gjeld til treningssenteret i form av ikke betalt medlemskap, vil det ikke være mulig å melde seg inn før gjelden er nedbetalt.
 • Kortet sperres automatisk etter 3 mnd. ved manglende betaling og man blir dermed også utestengt fra senteret. Resterende bindingstid blir utsendt i sin helhet. Ny innmelding kan ikke forekomme før vedkommende har betalt resterende gjeld.
 • Drangedal Treningssenter har 16-års aldersgrense og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Ungdom på 16 og 17 år må ha en foresatt til å tegne medlemskap for seg. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
 • Medlemskapet gir medlemmene rett til å trene på den tiden som er gitt av treningssenteret.
 • Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmene er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte Drangedal Treningssenter dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt.
 • Dersom medlemmene ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli sendt ut purring med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Drangedal Treningssenter kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

Medlemmets ansvar

 • Gjøre seg kjent med og følge treningssenterets regler til enhver tid.
 • Ikke bruke dopingmidler som fremkommer av den til enhver tid gjeldende særskilte dopinglisten for treningssentre. Denne dopinglisten tar utgangspunkt i idrettens dopingliste, som er tilgjengelig på Antidoping Norges nettside, men avgrenset til de opplistede doping gruppene S1 (anabole stoffer), S2 (peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika) og S6 (stimulerende midler). Begrensningen som er angitt i forbudet mot doping gruppe S6 vedrørende konkurransedeltakelse kommer ikke til anvendelse for treningssentre. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a og straffeloven § 234, og slik bruk vil kunne bli politianmeldt.
 • Personer som er ruspåvirket, vil bli bortvist og kan bli utestengt fra senteret.
 • Tap av medlemskort skal snarest meldes til Drangedal Treningssenter. Treningssenteret vil deretter sperre kortet og utstede nytt medlemskort. Ved utstedelse av nytt medlemskort, må personen selv betale for kortet (100Kr).
 • Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare medlemskortet på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til resepsjonen.
 • Du er selv ansvarlig for å holde dine personopplysninger oppdatert til enhver tid.

Personskader, oppbevaring og ansvar ved tyveri

 • Medlemmene trener til enhver tid på eget ansvar. Drangedal Treningssenter er ikke ansvarlig for personskade som medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på Drangedal Treningssenter.
 • Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senteret er medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på senteret, etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene til disse kan hentes. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. Treningssenteret kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.
 • Drangedal Treningssenter er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som de tar med seg til treningssenteret. Dette gjelder uavhengig om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

Adgang

 • Medlemskapet er personlig, og adgangsbrikken skal ikke brukes av andre. Det vil bli foretatt stikkprøver hvis det er mistanke om flere brukere av samme nøkkel. Man kan da bli kastet ut og utestengt. Har personen mer igjen av bindningstiden må dette også betales selv om man ikke har tilgang til senteret lenger.
 • Senteret skal forlates ved stengetid (kl. 23.00) og alt av private eiendeler skal fjernes. Hvis dette blir et påfallende problem, vil senteres åpningstider reduseres.

  Andre vilkår

  • Drangedal Treningssenter skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet og påse at medlemmene kan trene under de beste forholdene.
  • For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Drangedal Treningssenter seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge senteret for å gjøre den nødvendige oppussingen eller reparasjonen som trengs.
  • Medlemmene skal benytte egne innesko på treningssenteret og uteskoene skal ikke brukes innenfor markerte områder. Bruk skohyllen ved inngangen. Skoene skal ikke være brukt ute i det hele tatt.
  • Barn har ikke adgang til treningsstudioet grunnet sikkerhet, men kan sitte i hvilegruppen.
  • Bruk håndkle når du trener på matter, styrke- og apparater. Vask alltid apparatene etter bruk!
  • Mat kan nytes ved sittegruppen, men ikke i garderoben eller inne i treningsområdet.
  • Forebygg tyveri ved å ikke ta med verdisaker på trening eller benytte låseskapene hvis det er mulig.
  • Det er ikke tillat å ta bilder/filme andre medlemmer på senteret uten samtykke.
  • Rydd alltid på plass utstyret etter bruk!
  • Ikke opphold mange apparater på en gang, la andre få slippe til!
  • Det er ikke lov til å snakke i telefon i treningsområdet.
  • Mobbing, slåssing og diskriminering er ikke tillat og kan føre til utestengelse fra treningsstudioet
  • Ved bruk av narkotiske stoffer eller bruk av dopingmidler vil dette føre til automatisk utestengelse og anmeldelse fra senteret.
  • Det er kameraovervåkning ved inngangsdøren og resepsjonen.

   Åpningstider

   MANDAG – SØNDAG: 06:00 – 23:00

    

    

   Bemannet

   MANDAG – FREDAG: 08:00 – 20:00

   LØRDAG: 10:00 – 14:00

   (Tidene kan endres utover året)

   Sofiesgate 2, 3750 Drangedal

   940 77 907

   post@drangedaltreningssenter.no